Taks group olarak insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişmek hedeflenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki gereklilikleri taahhüt etmekteyiz.

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önceden belirleyip önlemler almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanmak,
  • Çalışmalarımızın insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruması adına gerekli eğitimleri vermek,
  • İş güvenliği adına ülkemizdeki yasal kurumlara ve mevzuatlara uymak,
  • Kaza ve tehlike olaylarının yaşanmaması adına sürekli iyileştirmeler gerçekleştirmek,
  • Politikalarımız sürekli gerekli taraflar için ulaşılabilir kılmaktır.